FC2ブログ

今更クッキークリッカー 5日目

kkk017.jpg
kkk014.jpg
あれから何度か昇天し、漸くドラゴンの育成を終わらせました。
結構きつかった……
現在ババアアポカリプスを発生させ、ゴールデンスイッチをオンにして放置中。
そろそろまた昇天させようと思ってる。

kkk015.jpg
名声が結構たまった。
前回の記事までは1000単位貯めるのに結構かかってましたが、ゴールデンクッキーのお蔭もあってあっという間にたまっていってます。

kkk016.jpg

もう単位がデカすぎてなんか感覚がおかしくなりそう。
3つ目の記事だと毎秒億単位だったのが、今や毎秒秭単位って……
正直『兆』までしか日常的に使わないからもうだめや。攻略法とか載せたいけど、もう感覚でやるしかないよね……
ただ、チートはともかくクリックツールは使った方が良いのではないかと思ってる……
時間かかるゲームだし、ゴールデンクッキーは序盤特に必要だし……

そして現在ババアアポカリプスの影響で虫が大量発生してるので放置。

kkk018.jpg

虫退治した時に『四散した』とか出るのはちょっと笑った。ちなみに虫さんクリスマス仕様。


そして背景のババアが怖すぎる……
一番上の画像をしばらく放置すると……

kkk019.jpg

さらに上があるらしい。
ババアの怒り指数みたいなので色々と変化がある。


では今日はこの辺でノシ
追記でデータ載せときたいんだけど、めっちゃ横長になっちゃうのどうにかしたい……
ので改行するけど、データ使いたい人は改行戻してください。
それで読み込めなかった場合はごめんなさい。
Mi4wMTl8fDE1NTg1MDg3ODI5Mzk7MTU1NzgxMDQ1MzE1OTsxNTU4NTIyMzMzNDgzO0NydW1ibHkgUGl4aWU7Y290cmF8MDExMTEwMTExMDEwMDAwMDAxMTEwfDIuMTk0ODQyMzIwNTMxMjMwNGUrMjY7Ny43NjYzNDI1OTQxMjIyNzdlKzMwOzU2OTMxMDsxNjMxOzYuNzg5NTc0MzA4OTY5Njk3ZSszMDs1MDU7MDswOzIuNTg3NjgyMzQ5MjI1MzkxM2UrMjk7MDsxOzQwMDgxOzA7LTE7NTs5NzsyLjkxNTkyODI0Nzc4MzE3MmUrMjc7MTM7MTQ7MTY7MjU0NzU3MzsyO2NocmlzdG1hczswOzA7NjM3MjQwOzE5MjA3OzYxODAzMzswOzA7MTg5OzQ2MTs0MTU7LTE7LTE7MjM7MTY7MTU7MTsxMDA7MDswOzE7NzsxNTU4NDc0ODgyNDMwOzA7MDs7MDt8NDU1LDgwNSw2LjI4NjAyNjc2NjM0MDkyNmUrMjYsMSwsMDs0MzEsNzgxLDIuNzMyMjA3NDg0MzcyODRlKzI1LDIsLDA7NDAwLDc1MCwxLjg0OTMyMjE0NTM3MDQ1OTllKzIxLDAsLDE7MzkwLDc0MCwzLjM0MDkyMjQ3ODE3MjA0NWUrMjEsMSwsMTszNjIsNzEyLDEuMzE3NjA4Nzg2MzA5OTgyMmUrMjIsMCwsMTszNTAsNzAwLDYuMDE5NjQ4Mzg5NDcxOTI3ZSsyMiwwLCwxOzM0MCw2OTAsMS4zOTIxOTQyMzMxODA1Njc4ZSsyMywwLCwxOzMxMCw2NjAsNi43NDA1NzcxMjQ3ODI0MjZlKzIzLDAsLDE7MjkwLDY0MCwxLjc2MjAzODE0MDA1ODA3OTNlKzI0LDAsLDE7MjcwLDYyMSw5LjU1MzM2NTQ0MTYzMTQ2MmUrMjQsMCwsMTsyNTAsNjAwLDUuNTcxNTE5OTA5ODI5NTI3ZSsyNSwxLCwxOzIzMCw1ODAsMS42MDk1MTIyMzUwMDY1NTIzZSsyNiwwLCwxOzIxMiw1NjMsOS40NzkyMDMwODc3ODgzNDVlKzI2LDAsLDE7MjAyLDU1Miw1LjkzNjE4MTgzMjg1ODQ5N2UrMjcsMCwsMTsyMDAsNTUwLDMuOTA1NDE5OTkxOTczNzAyZSsyOCwwLCwxOzIwMCw1NTEsMS44MTcxNjE4MDAyNDQxODQ4ZSsyOSwwLCwxO3wxMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTAwMTExMTExMDAxMDAwMTEwMDExMTExMTAwMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTAwMTExMTExMTExMTExMTExMTExMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMTAwMDAxMTExMDAwMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMDAxMTAwMDAwMDAwMDAwMDExMTExMTExMTExMTExMTExMDEwMTAwMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTAwMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTEwMDAwMDAxMTAwMDAwMDExMTExMTExMTEwMDAwMTExMTExMTExMTExMDAxMTExMTExMTExMDAxMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMDAwMDAwMTExMTEwMTExMTAwMTExMTExMDAxMTExMTAxMDExMTExMTAwMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTAwMDAxMTEwMTExMTAwMTExMTExMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTEwMDAwMDAwMDAwMTExMTExMTExMTExMTEwMDAwMDAwMDAwMDAxMDExMTExMTExMTExMTExMTEwMDAwMTAxMTExMTExMTExMTExMTExMTEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDEwMDAxMTExMTExMTExMDAwMDAwMDAxMTEwMTAxMDEwMTAwMDExMTEwMDExMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMTExMTExMTExMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDExMTExMTAwMTExMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDExMTEwMDAwfDExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTEwMTExMTExMTAxMDEwMTEwMTExMTExMDEwMDAwMDAxMTExMTEwMDAxMTExMTAxMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTAwMTExMTAxMDAwMDExMTExMTExMTExMTExMTExMTEwMTAwMDAwMDAwMDAwMTAwMDAxMTExMTExMTExMTAwMDExMTExMDAwMDExMTExMTExMTExMDAxMTAxMTAxMTExMTEwMDAwMDAwMTEwMTAwMTAwMDAwMDAwMDAwMTExMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMTExMTAwMDEwMDAxMTAwMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTExMTEwMDAwMDAxMDAwMDAwMTB8%21END%21
スポンサーサイト